Bariery mostowe

Bariery mostowe – bariery montowane, na obiektach (mosty, wiadukty, ściany oporowe) za pomocą kotew mechanicznych lub wklejanych, gdzie przejechanie pojazdu poza krawędź obiektu mostowego (mostu, wiaduktu, przepustu) poważnie zagraża bezpieczeństwu kierowcy i pasażerów. Możemy wyróżnić bariery mostowe o standardowej wysokości (700-750mm) oraz bariero poręcze połączone z ochroną pieszych, o wysokości 1100-1300mm. Poziom powstrzymywania H1, H2, H3,H4b.