Bariery rozbieralne

Bariery szybkorozbieralne – odcinki o parametrach zainstalowanej bariery ciągłej, szybkorozbieralne bez użycia specjalistycznych urządzeń, celem nagłej i tymczasowej zmiany organizacji ruchu, stosowane najczęściej na pasie rozdziału.