GoDar - montaz

       Stosowana przez nas technologia montażu polega na wwibrowywaniu słupków przy pomocy kafara pneumatycznego Gayk, której młot wwibrowujący przenosi siłę  uderzeń nie bezpośrednio na słupek, lecz na przykrywającą go głowicę  (podbabnik). Dzięki temu słupek nie ulega uszkodzeniu i deformacji w trakcie  montażu.  Prawidłowe prowadzenie słupka w miejscu pracy głowicy oraz tuż przy podłożu zapobiega ewentualnemu wykrzywieniu słupka. Prowadnice montowane są ze sobą za pomocą śrub na tzw. zakładkę w miejscu "przetłoczenia" na długości 300 mm zawsze w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu pojazdów. Skręcanie konstrukcji następuje za pomocą pneumatycznych kluczy udarowych, co pozwala skrócić do minimum czas montażu.
 
 W związku ze zmianami przepisów dotyczących wytycznych montażu barier drogowych i nowych aprobat dla ich systemów. Pragniemy poinformować iż jesteśmy w posiadaniu tychże, dla systemów grup N2, H1, H2, H3 i H4. W najbliższym czasie pełna oferta wraz z rysunkami na stronie.
 
 
Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych wg GDDiA - pobierz (.pdf 0,5 mb)