Bariery tymczasowe

Bariery tymczasowe zwane też przestawnymi są konstrukcją stalowo-betonową
możliwą do stosowania na potrzeby tymczasowej organizacji ruchu dla
uniemożliwienia wtargnięcia pojazdu na przeciwny pas ruchu. Uzyskały parametry T3W2 i można je stosować na wszystkich klasach dróg.