Bariery mostowe

Bariery mostowe – bariery mocowane na obiektach (mosty, wiadukty, ściany oporowe)za pomocą kotew mechanicznych lub wklejanych. Możemy wyróżnić bariery mostowe o standardowej wysokości (700-750mm)oraz bariero poręcze połączone z ochroną pieszych, o wysokości 1100-1300mm. Poziom powstrzymywania H1, H2, H3,H4b.