Bariery drogowe

Bariery drogowe – bariery instalowane w skrajni drogi stanowiące zabezpieczenie liniowe krawędzi drogi, oraz w pasie rozdziału przy ruchu jednokierunkowym. Stosuje się je w miejscach, gdzie przejechanie poza krawędź drogi lub przekroczenie pasa dzielącego poważnie zagraża bezpieczeństwu kierowcy i pasażerów pojazdu lub innych użytkowników drogi np. na nasypach oraz w miejscach, gdzie w bliskości jezdni znajdują się obiekty i przeszkody stale (podpory wiaduktów, słupy, budynki itp.). Poziom powstrzymywania przy różnych szerokościach pracujących to N2, H1, H2, H3, H4b.